Blomsteräng är ett vackert och praktfullt alternativ till krävande blomrabatter med ogräsrensning. Perfekt för ytor utan slitage som ska vara dekorativa! En blomsteräng lockar dessutom till sig färgglada fjärilar och andra nyttiga insekter. 

En blomsteräng kräver minimal passning och skötsel. Dess blomningsperiod är lång, normalt från maj ända fram till september.

Underlag

Blomsterängar trivs bäst i näringsfattiga jordar som inte innehåller fleråriga ogräs som tistlar, kirskål, kvickrot eller nässlor. Innan sådd bör därför mullhaltiga jordar ersättas med näringsfattig jord eller sand. Det kan även vara bra att harva eller fräsa jorden innan sådd för att ytterligare utarma den.

Sådd

Den bästa tiden för sådd är tidigt under våren eller under hösten. Tänk på att om du sår på hösten så klarar de ettåriga sorterna inte vintern.

Utsädesmängden är låg (ca 3 g/kvm) och därför bör fröna blandas upp med vetekli eller sågspån för en jämnare spridning. Mylla lätt efter spridning.

Blomsterängsblommorna blandas med långsamtväxande gräsfrö, ex  ”Siesta”, eller sås helst i rutor (ca 30×30 cm) i gräsmattan / grässådden.

Skötsel

Ängen ska slås en gång på hösten när de flesta sorterna är fädrigblommade. Låt slåttret ligga kvar så att fröna kan föröka sig i någon vecka och ta därefter bort växtmaterialet. Klipphöjden bör vara ca 6 till 8 cm.

Gödsla inte på blomsterängen eftersom den inte ska innehålla mycket kväve (N). Gräset frodas nämligen av kvävet och tar då över blommorna.

Crocus

Ha tålamod

Det frösta året ser blomsterängen ganska gles ut. Under det andra året kommer dock blommorna fram ordentligt och därefter blir den bara vackrare och vackrare med åren. OBS! Vissa blomsorter blommar inte förrän anda året.

För att få en äng som blommar tidikt på våren kan du även plantera in blommande lökar som tulpaner och krokus.

Vår blomsteräng

Blomsterängsblommor (endasd örter / blommor) på påse. Blandas eventuellt med gräsblandningen Siesta.