Bostadsrättsföreningar

En välvårdad utemiljö är föreningens ansikte utåt. Det välkomnar besökare och höjer trivseln för de boende. Välmående växter, klippt gräs, rensade rabatter och vackra träd vill de flesta ha i sin boendemiljö. Det ger skönhet, trygghet och avkoppling som vi alla mår bra av.
Med kunskap och känsla sköter vi er trädgård för en rimlig slant.

Lekplatsbesiktningar

Lekplatser är ett vanligt inslag på många gårdar. Gungor, lekhus och rutschkanor blir dock slitna med åren av användning och väderpåverkan. Fallunderlag blir med tiden slitet, förorenat eller förbrukat. Fastighetsägaren är skyldig att erbjuda sina boende och besökare en säker lekplats. Många äldre lekplatser har fortfarande redskap som inte uppfyller kraven enligt aktuell Europeisk standard (SS-EN 1176 och 1177).
Vi hjälper er med tillsyn, funktionskontroll och besiktning av lekplatser så att ni får reda på om något redskap måste lagas eller tas bort och minimerar risken för onödiga personskador.

Trädinventeringar och trädvårdsplaner

Träd som växer i gatumiljö, stora fristående parkträd eller mindre prydnadsträd på gårdar har ett estetiskt, ekonomiskt och ekologiskt värde att bevara. Dessa träd bör därför dokumenteras, skötas och skyddas i en trädvårdsplan. Vissa träd behöver regelbunden beskärning, andra klarar sig med en uppbyggnad allteftersom de växer. Svaga träd kan behöva vitaliseras för att komma igen och träd på olämpliga ställen som riskerar att falla kan behöva tas bort. Vi identifierar, dokumenterar och åtgärdar dessa träd åt er.
Med en trädvårdsplan i ryggen slipper ni oroa er för att vanvårdade och svaga träd kan utgöra en säkerhetsrisk, utan kan istället njuta av träd som ger er positiva värden!

auttree OLYMPUS DIGITAL CAMERA  no_no_tree