Skötselprogram

Har du köpt en färdig gräsmatta? Grattis, du har investerat i en lyxig produkt som förgyller din trädgård. Under ca 2 års tid har vi vårdat gräsmattan, nu är det din tur!

För att behålla gräsmattan ogräs- och mossfri eller renovera en ”gammal” följ vårt skötselprogram nedan.

April/Maj

Vänta med all form av skötsel tills tjälen har gått ur marken.

  • En äldre gräsmatta kan vertikalskäras vid behov.
   Detta görs för att främja nya rotskott och luckra upp hårt packade ytor. Nylagd gräsmattan (upp till 2 år) ska däremot
   inte vertikalkäras. Hjälp gräsmattan igång med gödning.

   • Om gräsmattan är fri från mossa, gödsla med effektiv gräsmattegöding ex NPK 20-3-9 eller
    längsamtgivande gödning Premium Sport.
   • Lägg på Grönare Gräs eller Mossnix om det finns problem med mossa och stödså efter att mossan försvunnit. Det går även bra att använda mossfientlig gödnin för att tränga ut mossan. Kalka efter behandling för att återställa pH:t i jorden.

Juni

Varmare temperaturer gör att gräsmattan växer och frodas. Tänk på att gödsla vid mulet väder eller kvällstid och att vattna rikligt
därefter, om det inte regnar.

   • Vill du toppdressa för att jämna till ytan eller dressa innan stödsådd, måste gräsmattan vara i god växtkraft, vilken den oftast är från månadsskiftet maj/juni.
   • Om gräsmattan är fri från ogräs, gödsla en omgång med gräsmattegödning NPK 20-3-9.
   • Vid problem med ogräs använd ogräsbekämpande gödning. Denna produkt ska inte användas för tidigt under våren eftersom den
    då inte ger bästa effekt. Stödså om behov finns efter att ogräset försvunnit. Ogräsbekämpande gödning kan i vissa fall
    behöva användas två gånger per månad för att få bort vissa svårutrotade ogräs.

GRÄSMATTOR

Gödsla 2-4 gånger per år!

Juli/Augusti

   • Underhållsvattna gräsmattan om det blir torrt ute, detta är särsklit viktigt om gräsmattan är yngre än 1 år, I de flesta
    fall klarar gräsmattan dö ut.
   • Gödsla med NPK 20-3-9 för tredje gången eller långsamtgivande gödning Premium Sport för andra gången.

September

    • Senast 15 september ska gräsmattan gödslas med ett gödningsmedel för hösten, ex NPK 11-5-18 eller Grönare Gräs, som ger
     gräsmattan möjlighet att gå till ro och minskar vinterskador.
    • Vid mossa lägg på Mossnix eller mossfientlig gödning och stödså efter att mossan försvunnit. Kalka efter behandling för
     återställa pH:t i jorden.

Oktober

   • Häll gräsmattan fri från löv och undvik vinterskador.
   • Inför vintern ska gräsmattan vara mellan 50-70 mm hög. Klipp inte efter att tjälen har kommit.