Till villaägaren eller er med den lilla radhustomten inriktar vi oss i första hand på vårdande skötsel av träd, buskar och häckar. Vi beskär utifrån trädens biologi och naturliga utseende. Det ger vackra och välmående träd. Vi utför också allt ifrån enstaka arbeten med timdebitering, till återkommande trädgårdsarbeten hela säsongen. Då går vi igenom er trädgård tillsammans och gör upp en skötselplan för hela året.

För er som vill ha ett trädgårdsförslag eller en trädgårdsritning kan vi med utbildad personal hjälpa till även med det. Alltifrån en enstaka rabatt till delar av eller hela trädgården. Tillsammans går vi igenom era önskemål kring trädgården och tar därefter fram ett förslag. Ritningarna sker för hand, eller Sketchup.

Glöm inte att en del enklare trädgårdsarbete ger rutavdrag, vilket berättigar till upp till 50% skatteavdrag! Läs mer om rutavdrag här.

Vi erbjuder våra privatkunder:

Beskärning av fruktträd och prydnadsträd.
Fällning av riskträd och träd som inte kan flyttas.
Skötsel av buskar, häckar och övriga trädgårdsväxter. Rut!
Plantering av träd, buskar och häckar.
Klippning av gräsmattor och lövhantering. Rut!
Ogräsrensning. Rut!
Rådgivning och ritning av trädgårdar, i 3D.

flowers Rosental flowers2